آگهي استخدام بانك تجارت سال ۹۶
۲۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰| بازدید: | نویسنده بانكي | نظرات (0)

آگهي استخدام بانك تجارت سال ۹۶

بانك تجارت با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد مشتري مداري در نظر دارد به منظور ارائه خدمات بهينه بانكي به مشتريان و تكميل كادر اجرائي شعب در سمت متصدي امور بانكي (متصدي دريافت و پرداخت‏‏-تحويلدار) بر اساس ضوابط ، مقررات و آيين نامه استخدامي بانك، از بين متقاضيان مرد و زن واجد شرايط ذيل، نيروي انساني مورد نياز خود را پس از كسب موفقيت در آزمون كتبي علمي، آزمون روانشناختي، مصاحبه عمومي و تخصصي، گزينش و معاينات پزشكي، با انعقاد «قراردادكار با مدت معين و بيمه درمان و بازنشستگي تأمين اجتماعي » استخدام نمايد.

الف‏‏- رشته و گرايشهاي تحصيلي مورد پذيرش در مقطع كارشناسي (دانشگاه هاي مورد تأييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري)

 

 

رشته

 

گرايش

حسابداري

كليه گرايشها

علوم اقتصادي

اقتصاد،پول و بانكداري،نظري،بازرگاني،صنعتي،بين الملل،اقتصادسنجي،اسلامي

مديريت

 

صنعتي, بازرگاني, دولتي, مالي،  بيمه, امور بانكي (بانكداري), فناوري اطلاعات، امور شعب، اجرائي، MIS، اطلاعات و ارتباطات، كسب و كارهاي كوچك، بورس

بانكداري و امور بانكي

كليه گرايشها

مهندسي صنايع

كليه گرايشها

مهندسي كامپيوتر

كليه گرايشها

آمار

كليه گرايشها

رياضي

كليه گرايشها

 تبصره 1 : ملاك ارزيابي داوطلبان استخدامي صرفاً رشته و گرايش تحصيلي آنان در مقطع كارشناسي (ليسانس) مندرج در جدول فوق مي باشد.


ب‏‏- شرايط ورودي عمومي و اختصاصي :
1) تابعيت ايران و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي
2) تدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي
3) عدم سوء پيشينه كيفري منتج به محروميت از حقوق اجتماعي و همچنين عدم اشتهار و محكوميت به فساد اخلاقي
4) عدم سابقه وابستگي يا عضويت در احزاب و گروه هاي سياسي معارض با نظام جمهوري اسلامي ايران
5) عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخدرو روان گردان
6) داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي دائمي يا معافيت دائم (داوطلبان ذكور)
تبصره 2 : براي دارندگان كارت معافيت پزشكي در صورت قبولي در مراحل سنجش، تاييد پزشك معتمد بانك در مورد توانايي انجام كار الزامي است.
توجه : به تقاضاي داوطلباني كه داراي كارت يا برگ معافيت موقت تحت هر عنوان هستند به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
7) تندرستي و توانايي كامل جسمي، روحي و اخلاقي جهت انجام فعاليتهاي شغلي بانكي(به تأييدپزشك معتمد)
8) نداشتن منع استخدامي به موجب آراء مراجع قضايي ذيصلاح
9) حداكثر سن «28» سال تمام (متولدين 05-03-1368 به بعد) مي باشد
10) حداقل معدل كل در مقطع تحصيلي ليسانس در كليه رشته ها و گرايش ها «14» تمام مي باشد.
نكته بسيارمهم : كليه داوطلبان استخدامي در صورت قبولي در آزمون به هنگام تشكيل پرونده (يك ماه پس از برگزاري آزمون) ملزم به ارائه اصل كارت پايان خدمت و مدرك تحصيلي(يا گواهي نامه موقت معتبر)مي باشند و درصورت عدم ارائه مدارك مربوطه استخدام آنان منتفي خواهد شد.
11) متقاضيان بايد بومي و ساكن استان مورد تقاضا باشند :
تبصره3: بومي به شخصي اطلاق مي گردد كه داراي حداقل يك شرط از سه شرط ذيل باشد:
• محل تولد وي يكي از شهر هاي استان مورد تقاضا باشد
• حداقل در سه سال گذشته به طور پيوسته دريكي از شهرهاي استان مورد تقاضا ساكن بوده باشد.(با ارائه مدرك معتبرسند مالكيت يا اجاره نامه با كد رهگيري)
• داوطلب استخدامي حداقل چهار(4) سال از سنوات تحصيلي (ابتدائي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه) را بصورت متوالي دريكي از شهرهاي استان مورد تقاضا طي كرده باشد.
تبصره 4 : متقاضيان، صرفاً دريكي از شهرهاي استان مورد تقاضا و براساس نياز و آئين نامه و مقررات بانك بكارگيري خواهند گرديد. ازپذيرفته شدگان تعهدي مبني بر عدم درخواست جابجائي (انتقال) به استانهاي ديگر به مدت 10 سال اخذ خواهد شد.
تبصره 5 : درصورت نياز، پذيرفته شدگان در طول مدت خدمت مطابق با مقررات داخلي بانك به ساير شهرهاي استان مربوطه انتقال يافته و هيچگونه اعتراضي از سوي پذيرفته شدگان موردقبول نخواهد بود.
تبصره 6 : استخدام در استان هرمزگان مختص جزيره كيش مي باشد وكليه داوطلبان حائز شرايط بومي استان مذكور
مي توانند در آزمون ياد شده شركت نمايند، ليكن درصورت قبولي در فرآيند استخدامي اين بانك هيچ گونه مزايا و امتياز خاصي (از قبيل اسكان و ...) براي متقاضيان استخدامي در جزيره كيش قائل نمي باشد.
12) دارندگان مدرك زبان انگليسي معتبر « حداقل  general 5 ) IELTS) يا مدارك مشابه و معادل معتبر» در صورت امتياز يكسان درمجموع آزمون ومصاحبه هاي استخدامي از اولويت برخوردار مي باشند.
ج ‏‏- مواد آزمون
مواد آزمون استخدامي شامل 180 سوال از دروس : معارف اسلامي(10سوال)، ادبيات ونگارش اداري(15سوال)، زبان انگليسي عمومي(15سوال)، اطلاعات عمومي (10سوال)، مهارتهاي ICDL (15 سوال) ، هوش و استعداد تحصيلي (GMAT) (25 سوال) و سوالات تخصصي رشته تحصيلي (90سوال) مي باشد.

د‏‏- تذكرات مهم
o صرفاً فارغ التحصيلان رشته و گرايش هاي تحصيلي مقطع كارشناسي مندرج در جدول فوق، مي توانند در فرآيند استخدامي شركت نمايند و پذيرش ديگر رشته ها يا گرايش ها امكان پذير نمي باشد.
o استخدام در بانك مستلزم دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي وهمچنين قبولي در آزمون، مصاحبه ها، معاينات پزشكي و تأئيد گزينش بانك مي باشد. ليكن ثبت نام، ارائه مدارك و شركت در هر يك از مراحل فوق هيچگونه تعهدي را براي بانك جهت استخدام ايجاد نمي نمايد.
o چنانچه خلاف هريك از شرايط اشاره شده در آگهي استخدام در مورد هريك از داوطلبان به اثبات برسد، از استخدام و اشتغال بكار وي ممانعت بعمل آمده و حتي در صورت استخدام اقدامات لازم جهت قطع رابطه استخدامي انجام خواهد شد.
o مسئوليت هرگونه اشتباه در اطلاعات ارسالي ياتفسير اشتباه شرايط اعلام شده درآگهي، با متقاضي
مي باشد.
توجه : از آنجا كه از نفرات برتر در مرحله آزمون كتبي جهت شركت در مصاحبه استخدامي دعوت بعمل
مي آيد لذا مقتضي است داوطلبان دقت لازم را در خصوص درج تلفن هاي ضروري تماس در فرم تقاضاي ثبت نام مبذول نمايند.
o بديهي است در صورتي كه در هر مرحله مشخص گردد تاريخ فارغ التحصيلي، پايان يا معافيت از خدمت داوطلب در زمان ثبت نام ، بعد از تاريخ مدنظر در اين آگهي بوده است تخلف محسوب گرديده و از استخدام و اشتغال بكار وي در هر مرحله اي ممانعت بعمل خواهد آمد.
هـ ‏‏- نحوه ثبت نام‏‏- هزينه ثبت نام – دريافت كد رهگيري‏‏- مهلت ثبت نام‏‏-دريافت كارت ورود به جلسه آزمون‏‏- زمان و محل برگزاري آزمون
نحوه ثبت نام: صرفاً از طريق سايت اينترنتي بانك تجارت انجام مي پذيرد و داوطلبان مي بايست ابتدا به سايت بانك تجارت به آدرس www.Tejaratbank.ir مراجعه و پس از مطالعه دقيق شرايط و ضوابط استخدام (درصورت دارا بودن شرايط) نسبت به تكميل فرم ثبت نام الكترونيكي اقدام نمايند.
توجه: كليه متقاضيان استخدام مي بايست ضمن تكميل مشخصات و فرم تقاضانامه الكترونيكي در سايت فوق الذكر عكس ۴ × ۳ پرسنلي جديد خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پيكسل و با فرمت JPG و حجم حداكثر 200 كيلو بايت اسكن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاري نمايند.
هزينه ثبت نام : داوطلبان مي بايست مبلغ 550.000 ريال ( پانصد و پنجاه هزار ريال) را به عنوان هزينه شركت در آزمون از طريق درگاه اينترنتي موجود در صفحه ثبت نام ( با داشتن الزامات آن همانند CVV2 و رمز دوم كارت بانكهاي عضو شتاب) پرداخت نمايند.
توجه : هزينه شركت در آزمون به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.
دريافت كد رهگيري : كليه متقاضيان مي بايست پس از پرداخت هزينه ثبت نام ، نسبت به ثبت اطلاعات و ارسال موفق آن اطمينان حاصل نموده و پس از اخذ كد رهگيري،آن را جهت دريافت كارت ورود به جلسه آزمون نزد خود نگهداري نمايند.
مهلت ثبت نام : از روز شنبه مورخ 26 -01 -96 لغايت پايان روز يكشنبه مورخ 03‏‏-96-02  مي باشد.
دريافت كارت ورود به جلسه :كليه متقاضيان واجد شرايط مي بايست در روزهاي سه شنبه مورخ 02-03-1396و چهارشنبه مورخ 03-03-1396(به مدت ۲روز) با مراجعه به سايت استخدام بانك به نشاني فوق از كارت ورود به جلسه آزمون خود يك نسخه چاپي تهيه و نزد خود جهت حضور در جلسه آزمون نگهداري نمايند.
توجه : كليه متقاضيان واجد شرايط لازم است در روز آزمون ،كارت چاپي ورود به جلسه و كارت ملي خود را به همراه داشته باشند.
زمان و محل برگزاري آزمون: روز جمعه مورخ 05-03-1396 ساعت08:00 صبح و محل آن نيز در كارت ورود به جلسه (چاپي) درج خواهد شد.

رديف

نام استان

مرد

زن

سمت مورد نياز

حداقل معدل

1

آذربايجان غربي

*

-

متصدي دريافت و پرداخت(تحويلدار)

14

2

اصفهان

*

*

متصدي دريافت و پرداخت(تحويلدار)

14

3

البرز

*

*

متصدي دريافت و پرداخت(تحويلدار)

14

4

بوشهر

*

*

متصدي دريافت و پرداخت(تحويلدار)

14

5

تهران

*

*

متصدي دريافت و پرداخت(تحويلدار)

14

6

خراسان جنوبي

*

*

متصدي دريافت و پرداخت(تحويلدار)

14

7

خراسان رضوي

*

*

متصدي دريافت و پرداخت(تحويلدار)

14

8

خراسان شمالي

*

-

متصدي دريافت و پرداخت(تحويلدار)

14

9

خوزستان

*

*

متصدي دريافت و پرداخت(تحويلدار)

14

10

فارس

*

*

متصدي دريافت و پرداخت(تحويلدار)

14

11

قزوين

*

*

متصدي دريافت و پرداخت(تحويلدار)

14

12

كرمان

*

*

متصدي دريافت و پرداخت(تحويلدار)

14

13

كرمانشاه

*

*

متصدي دريافت و پرداخت(تحويلدار)

14

14

مركزي

*

*

متصدي دريافت و پرداخت(تحويلدار)

14

15

همدان

*

-

متصدي دريافت و پرداخت(تحويلدار)

14

16

هرمزگان (سرپرستي مقيم جزيره كيش)

*

-

متصدي دريافت و پرداخت(تحويلدار)

14

برچسب‌ها: ،

[ ]

:: مطالب مشابه
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :

بقیه صفحات

درباره سایت
موضوعات
موضوعي ثبت نشده است
عضویت در خبرنامه
عضویت لغو عضویت
آرشیو سایت
نظر سنجی سایت
نتیجه
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
لینک های تبادلی اتوماتیک
فاقد لینک
ورود به سایت
نام کاربری :
پسورد :
عضویت در سایت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار سایت
بازدیدکنندگان امروز : 4
بازدیدکنندگان دیروز : 2
افراد آنلاین : 1
کل بازدیدکنندگان : 3367
دیگر موارد